Fritid, frihet og fellesskap

Kunnskap og løsninger i lokalt kulturarbeid blant barn og unge

Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje, 2019, Bokmål

Omtale

Denne boken handler om muligheter, utfordringer og kunnskap i lokalt kulturarbeid blant barn og unge. Den beskriver kulturarbeid på kommunalt nivå, men viser også hvordan dette arbeidet tar sikte på å nå nasjonale kulturpolitiske mål: kvalitet, deltakelse, inkludering, mangfold og demokrati. Med Drammen som et utsiktspunkt, undersøker boken hvordan ulike faktorer påvirker lokalt kulturarbeid, og hvordan kulturpolitikken på kommunalt nivå nødvendigvis er både pragmatisk og prinsipiell, praktisk og prosaisk. De empiriske dataene som presenteres og diskuteres i boken er en kombinasjon av kvalitative casestudier og kvantitative surveydata. Surveydataene viser variasjoner og mønstre i det kulturelle forbruket blant en hel aldersgruppe, og case-studiene viser ulike måter å gjennomføre og organisere kulturarbeid på dette området. Boken drøfter også det komplekse samspillet mellom midler og mål som er involvert når en kommune arbeider for å gjøre kultur betydningsfullt for unge mennesker.