Forskningsveilederen

Gunnar Handal og Per Lauvås, 2006, Heftet, Bokmål
Arvid Ytreland (Illustratør)

Omtale

Dette er en bok om hvordan man kan veilede andre som skal lære seg forskningsfaget. Den handler om veilederens oppgaver, rolle og utfordringer og hvordan du – som veileder – kan håndtere disse på en best mulig måte.