Foreldelse av fordringer

Kommentarer til foreldelsesloven og foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen

Anne Cathrine Røed, 2019, Pakke, Bokmål
2 990,–

Omtale

Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene. Dette er fjerde utgave av boken, og siden første utgave kom i 1996, har den blitt innarbeidet som et standardverk om foreldelse av pengekrav.

I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet, hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler.

I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven.

I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, dekningsloven og skattebetalingsloven.

Utstrakt bruk av henvisninger gjør det enkelt for praktikeren å finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene.

Bøkene er utstyrt med en utførlig innholdsfortegnelse og omfattende registre. De to bindene kommer i en praktisk og flott kassett som gjør at bøkene enkelt kan fraktes og oppbevares samlet.