Fem veier til elevengasjement

Dennis Shirley og Andy Hargreaves, 2022, Heftet, Bokmål
Ingvill Christina Goveia (Oversetter)

Omtale

Fem veier til elevengasjement handler om hvordan lærere kan hjelpe elever til å lykkes med egen læring. Forfatterne vil vise hvordan vi kan bevege oss bort fra en standardisert undervisningsform til en mer holistisk, personlig og inkluderende skole. Med utgangspunkt i psykologisk og sosiologisk teori, og ved bruk av inspirerende eksempler fra egen forskning, dekker Dennis Shirley og Andy Hargreaves’ bok mange perspektiver på engasjement. Forfatterne presenterer praktiske tilnærminger til klasseromsundervisning, skolelederskap og utdanningspolitikk.

Gjennom boken vil leserne:

  • utvikle en forståelse av at engasjement kan være kilde til en ny epoke innen skole og utdanning.
  • lære om viktige psykologiske og sosiologiske teorier om engasjement og motivasjon.
  • kunne vurdere vanlige misforståelser om engasjement.
  • forstå hva mangel på engasjement er, og hvorfor enkelte klasseromsstrukturer ikke klarer å engasjere elevene.
  • få innsikt i fem veier til engasjement som hjelper elevene med læring og mestring.
Kjerstin Owren, mobbeombudet i Oslo, har skrevet et norsk forord.