Etikk for beslutningstakere

Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar

Siri Granum Carson og Tom Skauge, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar belyser en rekke viktige spørsmål: Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhetene – hvilke forpliktelser har de?

Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teori om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med teori fra organisasjons- og ledelsesfag på beslutningstaking og hvordan virksomheter fungerer.

Blant hovedtemaene som behandles, er:

  • FNs bærekraftsmål med aktuelle problemstillinger og dilemma,
  • virksomheters legitimitet og ansvar,
  • interessentteori, bærekraft og den triple bunnlinjen,
  • etiske teorier og deres relevans for virksomheter,
  • sentrale lover og regulative krav,
  • globalisering av økonomien og endring av virksomheters samfunnsansvar,
  • samfunnsansvar i den norske konteksten, og
  • beslutningsmodeller for iverksetting av etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller.
Stoffet belyses gjennom utstrakt bruk av relevante eksempler. Boken legger vekt på å gi leseren innsikt i verktøy som er tilgjengelige for å sikre samfunnsansvarlig forretningsdrift. Denne gjennomreviderte 3. utgaven er inspirert av den nye bølgen av nasjonale lover og forventninger, samt overnasjonale normer som rammer inn virksomheters samfunnsansvar på nye måter. Denne utgaven legger også mer vekt på den teknologiske utviklingen, som gir opphav til nye dilemma for etisk atferd, beslutninger og organisering.

Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar er skrevet for studenter i økonomi-, organisasjons- og ledelsesfag, aktører i nærings- og samfunnslivet, og alle med interesse for etikk, bærekraft og samfunnsansvar.

E-boken tilsvarer 3. trykte utgave 2023.