Etikk for beslutningstakere

Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar

Siri Granum Carson og Tom Skauge, 2019, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhetene – hvilke forpliktelser har de?

Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Blant hovedtemaene som behandles i boken, er: *virksomheters legitimitet og ansvar *interessentteori, bærekraft og den triple bunnlinjen *FNs bærekraftsmål – dagsaktuelle problemstillinger og dilemmaer *globalisering av økonomien og endring av virksomheters samfunnsansvar *samfunnsansvar i den norske konteksten *implementering av etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller.

Stoffet belyses gjennom utstrakt bruk av eksempler og det legges vekt på å gi leseren innsikt i hvilke verktøy som er tilgjengelige for å sikre samfunnsansvarlig forretningsdrift. Denne gjennomreviderte utgaven har blitt beriket med dagsaktuelle eksempler, nytt stoff om bærekraft og er oppdatert med tanke på de nye kravene til øk.adm.-utdanningen der etikkfaget vektlegges ytterligere. Boken er skrevet for studenter i økonomi-, organisasjon- og ledelsesfag, og aktører i nærings- og samfunnslivet.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave 2019.