Et helsevesen uten grenser?

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.), 2009, Heftet, Bokmål
Jan og Tove Gausemel (Oversetter)

Omtale

Utgiftene til helsevesenet i Norge har vokst kraftig de siste 10 årene, og Norge er ett av de landene i verden som bruker mest penger på helse. Likevel står helsesektoren overfor store utfordringer. Det er manglende samhandling mellom sykehus og kommuner, mange pasienter venter lenge på behandling, og sykehusene går med store underskudd. Denne boka belyser disse og andre styringsutfordringer som norsk helsesektor står overfor.