Enkel brukermanual for JMP

Ragnhild Silkoset, 2010, Heftet, Bokmål

Omtale

Lær deg å bruke JMP på 1-2-3!
Stadig flere norske universiteter og høyskoler velger nå å benytte analyseverktøyet JMP i sine kurs innen statistikk, dataanalyse og metode.

Enkel brukermanual for JMP gir en lettfattelig og pedagogisk innføring i bruk av programvaren ved hjelp av et gjennomgangscase. Manualen viser blant annet hvordan man:

  • kommer i gang med JMP
  • foretar enkle statistiske analyser i form av deskriptiv statistikk, t-tester, variansanalyse og reliabilitet
  • gjennomfører korrelasjonsanalyse og kovarians, i tillegg til faktoranalyse og clusteranalyse
  • foretar lineær og ikke-lineær regresjonsanalyse
  • analyserer eksperimenter
  • benytter JMP i markedssegmentering
Brukermanualen henvender seg primært til studenter på universiteter og høyskoler, men vil være av interesse for alle som arbeider med statistikk og dataanalyse.