Engelsk Klar for eksamen

Språkhefte - øv og lær

Språkhefte - øv og lær

Lisbeth M Brevik, 2009, Heftet, Engelsk
Helene Kjelstrup Haug (Illustratør)
279,–

Omtale

Engelsk - Klar for eksamen er et flergangshefte som kan brukes fra 8. til 10. trinn for å forberede elevene til innleveringer, prøver og eksamener. Arbeidet med heftet utvikler elevenes ordforråd, læringsstrategi og ferdighet i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Heftet gir en innføring i ulike grammatiske emner og tekstbygging. Hvert tema følges av oppgaver og fasit.

Det tar for seg eksamensrelevante sjangere som Article, Letter og Narrative Texts og læringsstrategier som Mind Map, Timeline og Venn diagram.

Heftet presenterer ulike lesestrategier for førlesing, underveislesing og etterarbeid, bl.a. Scanning, Skimming og In-depth reading. Word Wall viser hvordan ordforrådet kan utvides.

Elevene lærer hvordan de effektivt kan skrive tekster, gi presentasjoner og kommunisere spontant på engelsk. De lærer forskjellen på å reprodusere fakta, å analysere og å reflektere skriftlig og muntlig.