Engelsk Grammatikk

Språkhefte - øv og lær

Språkhefte - øv og lær

Kristin Aalto, 2009, Heftet, Engelsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
199,–

Omtale

Engelsk grammatikk er et illustrert engangshefte. Hensikten med heftet er å motivere elevene til å øve og lære grammatikk. Elevene får en enkel og grunnleggende innføring i ulike grammatiske emner side om side med varierte øvingsoppgaver. Oppgavene har progresjon og ulike innfallsvinkler.

Heftet skal bidra til at elevene får med seg de grunnleggende reglene. Det er primært et oppgavehefte for engangsbruk.