Engelsk 9 fra Cappelen Damm Student’s Book

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm
Emily Haegi, Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe, 2020, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet. Verket dekker alle kjerneelementene og kompetansemålene i engelskfaget i tråd med Fagfornyelsen.

Engelsk 9 Student's Book er en alt-i-ett- bok for eleven. Her finner du oppdaterte og engasjerende tekster i forskjellige sjangre, av ulik lengde og med forskjellig vanskegrad. Gjennom møte med tekstene får elevene arbeide grundig med færre språk- og grammatikkemner, og konsentrere seg om skriving av én teksttype i hvert kapittel. Når elevene fordyper seg i tekstarbeidet, får de også tid til å forstå, gjenkjenne og anvende språkets strukturer. Engelsk 9 vektlegger muntlig kompetanse, kritisk lesing og kildekritikk. Hvert kapittel har integrert oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk.

Engelsk 9 Student's Book består av følgende kapitler:
1. What's your story?
2. Communication
3. Role models
4. Love and loss
5. Choices