Encuentros 1 Unibok (LK20)

Encuentros Spansk 2 (LK20)

Digital lærebok spansk 2, vg1

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Encuentros 1 Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format for alle skjermstørrelser. Unibok har studieverktøy som støtter elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.


Encuentros (2020) er et komplett læreverk for spansk 2
og dekker kompetansemålene i læreplanen for fremmedspråk nivå II, fagfornyelsen. Læreverket har også gratis elevressurser med oppgaver og fordypning, se Encuentros Elevnettsted (2020), og ekstra materiell, årsplaner med mer for læreren på Encuentros Lærernettsted (2020).

Med Unibok er Encuentros 1 lærebok alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok har gode studieverktøy slik at eleven kan arbeide med lærestoffet direkte i boka, noe som støtter leseforståelsen.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til innlest læreboktekst. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Encuentros 1 Unibok har Cappelen Damms Spansk ordbok integrert for raske oppslag.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven av Encuentros 1.

Les mer om Unibok på www.unibok.no.

Les mer om læreverket Encuentros spansk II (Fagfornyelsen 2020).