Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner) m/forskrifter

2022, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter63,– ekskl. mva
79,– inkl. mva

Omtale

Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 11. mai 2021 nr. 37 (i kraft 1. juli 2021)