Digital studieteknikk

Hvordan lære i informasjonssamfunnet

Marianne Hagelia, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet presenterer nye metoder for studieteknikk slik at du kan frigjøre tid, jobbe mer effektivt og lære bedre. Vi har hatt digitale verktøy i skolen i over 30 år og teknologien har overtatt arbeidsoppgaver vi mennesker utførte tidligere. Den har frigitt mental kapasitet for oss, men samtidig kreves det nye mentale øvelser for å håndtere den nye teknologien. Vi både kan, og ofte må vi, gjøre ting på en annen måte. I denne boken blir andre og mer effektive metoder presentert. Du kan få orden på studieteknikken ved å ta i bruk noen enkle metoder og verktøy.

I denne gjennomgående reviderte utgaven av boken er det et nytt kapittel om AI og om hvordan bruke denne teknologien i læring som ChatGPT, produksjon av bilder til egne oppgaver og liknende. Ellers har boken med seg nye verktøy og endringer som har kommet siden forrige utgave fra 2017, som blant annet GDPR, universell utforming og Notion.

Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet er først og fremst skrevet for studenter og lærere, men alle som bruker digitale verktøy vil også kunne ha nytte og glede av den.