Designrett

En innføring

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, 2006, Innbundet, Bokmål

Omtale

Designrett gir en innføring i den nye lovgivningen om vern for design, som gjennomfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om rettslig vern for mønstre, og avløser mønsterloven av 1970. Boken er skrevet av og for jurister, men gir nyttig og viktig informasjon for alle som er beskjeftiget med formgivning – av piktogrammer og ikoner mv., så vel som tredimensjonale produkter.