Den nye LUS-boken

En bok om leseutvikling

Birgita Allard, Margret Rudqvist og Bo Sundblad, 2009, Heftet, Bokmål
Sigrid Moen (Oversetter)

Omtale

LUS er utformet slik at elevenes leseutvikling beskrives ved hjelp av ulike kvaliteter, som for eksempel:
Punkt 4: Leser kjente ord i teksten ved hjelp av ordbilder.
Punkt 6: Bruker bokstavene for å lese ord i teksten. Korrigerer seg selv av og til.
Punkt 13: Bedre flyt i lesingen, står fast iblant.
Punkt 15: Leser flytende med god forståelse. Foretrekker stillelesing.
Punkt 18 A: Leser lett bøker der bare teksten fører handlingen videre, er boksluker.

LUS er et verdifullt pedagogisk verktøy i samarbeidet mellom lærer, elev og foresatte. Resultatene ved bruk av LUS kan anvendes som grunnlag for videre planlegging i skolen for lærere, ledere og politikere.

Denne boken er en oversettelse av de svenske bøkene Nya lusboken. En bok om läsutveckling og Komplement til Nya Lusboken. I denne utgaven er det i tillegg med et kapittel som tar for seg bruken av LUS i Oslo kommune.