Den norske nasjonalstaten

Torstein Hjellum, 2008, Heftet, Bokmål

Omtale

Nasjonalstaten er en særegen form for statsdannelse som vokste fram i Europa etter den franske revolusjonen. Den bygde på prinsippet om folkesuverenitet, det var folket, og ikke fyrsten, som skulle være den øverste makt og lovgiver. Sentral var også ideen om at folket innenfor et avgrenset territorium representerte et fellesskap, en nasjon.

I Norge fikk nasjonalstaten sitt gjennombrudd da Grunnloven ble vedtatt 17. mai 1814.

I boken kan du lese mer om

  • hva en nasjonalstat er
  • hvordan den norske nasjonalstaten av i dag kan beskrives
  • den norske statens historiske røtter
  • 1814: Nasjonalstaten grunnlegges
  • embetsmannsstaten 1814-1884
  • borgerstaten 1884-1935/40
  • nazistaten 1940-45
  • den sosialdemokratiske orden 1945-1981
  • den globale markedsstaten fra 1981

Forfatteren gir en grunnleggende introduksjon til den norske nasjonalstaten. Boken er skrevet med tanke på bachelorstudenter, men er aktuell for alle som vil lese om den norske nasjonalstaten, og for dem som er opptatt av norsk selvråderett og medlemskap i EU.