Delta! Basis Unibok (LK20)

Delta! Samfunnskunnskap (LK20)

Digital lærebok samfunnskunnskap vg1/vg2

Eva Kosberg, Torgeir Salih Holgersen og Morten Alexander Iversen, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
179,–

Omtale

Delta! Basis Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka Delta! Basis i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse.

Delta! Basis er en forenklet og lettere utgave av læreboka Delta! til fagfornyelsen og LK20. Det er mindre tekst og færre begreper, men fortsatt mange og gode oppgaver, fordypningstekster og gode nettressurser. Boka er for de som trenger en enklere bok, der lærestoffet er redusert så mye det lar seg gjøre innenfor rammene av læreplanen.Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.delta.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Delta! Basis Unibok. Les mer om hele læreverket på cdu.no/vgs Delta! (2020) fagfornyelsen LK20.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.