Dealing with Expectations and Traditions in Research

Levi Gårseth-Nesbakk and Frode Mellemvik (eds.), 2018, Engelsk

Omtale

Når man vurderer samfunnsforventninger og tradisjoner i forskning, er antagelser ofte et integrert aspekt – spesielt i organisasjonsstudier. Målet for denne vitenskapelig antologien er å analysere, tydeliggjøre og avmystifisere antakelser om forskning og hvordan organisasjoner fungerer.

Boka er tverrfaglig i form og innhold, og tar for seg forskningsprosessen, grunnleggende antakelser i forskningen samt mulige fallgruver som både unge og mer rutinerte forskere burde huske på.

Dealing with Expectations and Traditions in Research vil være av interesse for forskere på alle nivåer, inkludert doktor- og mastergradsgradsstudenter.