Damm's Galaxy totalpakke (nivå 1-8) (Pakke)

Damm's Galaxy totalpakke (nivå 1-8)

Damm's Galaxy

Veiledet lesing i engelskundervisningen

2011, Pakke, Engelsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
5 449,–

Omtale

Damm’s Galaxy totalpakke 1–8.

Dette er den komplette samlingen med tilsammen 68 ulike småbøker i engelsk for grunnskolen. Bøkene er delt inn i nivåene 1–8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6–16 bøker, og disse leveres samlet i en hendig boks.

Gjennom arbeidet med bøkene utvikler elevene ulike ferdigheter - både lesing og samtale. Tekstene er tilpasset elever med engelsk som fremmedspråk og er utviklet i samarbeid med Cambridge University Press.

Mange av ordene i bøkene, vil elevene kjenne igjen fra norsk. Bøkene inneholder viktige høyfrekvente engelske ord - som gjør det lettere for elevene å forstå og ha glede av tekstene.


Bøkene på nivå 1–6 er skjønnlitterære tekster, mens Galaxy 7–8 inneholder faktatekster om naturfaglige emner. Som Galaxy 1–6, er også 7 og 8 meget godt egnet til veiledet lesing. Temaene i disse bøkene vil være særlig interessante for elevgrupper som har større glede av og interesse for å lese fakta enn skjønnlitteratur, og vil gi elevene en annen innfallsvinkel til engelskfaget. I disse bøkene kan du også la elevene velge ut et par sider de ønsker å jobbe med i gruppe eller på egenhånd uten at de behøver å lese resten av boka. Galaxy 7 og 8 er en unik mulighet til å forberede elevene på senere møter med faktatekst på engelsk.

Hver eneste side i bøkene er rikt illustrert. Tegningene og bildene støtter opp om teksten og motiverer elevene til å ta fatt på leseøkten. Mange ulike illustratører har bidratt til bøkene, noe som gir stor variasjon i form og uttrykk.

Det er mye direkte og indirekte tale i småbøkene på nivå 1–6. Dette gjør fortellingene godt egnet for bearbeiding til rollespill. Replikkene kan elevene hente fra teksten eller utforme selv.

Lærerveiledningene (Nivå 1 og 2, Nivå 3-6 og Nivå 7 og 8) er utsolgt, men de er tilgjengelige som nedlastbare pdfer.