Damm's Galaxy 1

Damm's Galaxy

Veiledet lesing i engelskundervisningen

2009, Pakke, Engelsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
799,–

Omtale

Dette er det første av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som andrespråk.

Boksen inneholder følgende titler:

What’s in the Box?
One Teddy Bear All Alone
Blowing Bubbles
Three Spotty Monsters
Where’s Woolly?
Walking in the Jungle
The Picnic
That’s me!
Incy Wincy Spider
Five Green Monsters
Fishy Numbers
Dirty Dog
My Dog’s Party
Hickory, Dickory, Dock
My Pet
Four Scary Monsters

Kjennetegn på bøkene på dette nivået:

• 16 bøker à 8 sider
• Enkeltord/enkle fraser på hver side
• Stor grad av gjentakelse
• Høyfrekvente ord
• Presens
• Tallord