coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016)

Sinus Forkurs matematikk

Merk: Høsten 2022 erstattes denne utgaven av Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022)

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals, 2016, Heftet, Bokmål
579,–

Omtale

Merk at ny utgave av ny oppgavesamling ble utgitt høsten 2022: Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022). Denne erstatter coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016).

Oppgavesamlingen coSinus Forkurs (2016) inneholder både enkle repetisjonsoppgaver og treningsoppgaver i tillegg til mer krevende oppgaver. Den følger grunnboka kapittel for kapittel. Oppgavestoffet er delt i to deler. Oppgavene i del 1 er ordnet etter delkapitler som i grunnboka. Del 2 inneholder blandede oppgaver, oppgaver knyttet til fysikk og enkelte eksamensoppgaver.Komponenter:
• Grunnbok (kun tilgjengelig i digital utgave (pdf) hos Brettboka.no)
• Oppgavesamling
• Fagnettsted, gratis

Du kan laste ned første kapittel av oppgavesamlingen, inkl fasit, på http://sinus-forkurs.cappelendamm.no