Citizens SF Unibok (LK20) av Vivill Oftedal Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse (Nettsted)

Citizens SF Unibok (LK20)

Citizens SF engelsk (LK20)

Digital lærebok engelsk studieforberedende vg1 (fagfornyelsen LK20)

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse, 2020, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Citizens SF Unibok er den digitale utgaven av læreboka i engelsk vg1 SF til fagfornyelsen i et brukervennlig format. Unibok har det mest brukervennlige formatet og har gode studieverktøy som bidrar til god leseforståelse.

Citizens SF (2020) er et nyskrevet og komplett læreverk og dekker kompetansemålene i engelsk fellesfag i videregående skole. Til læreverket følger det også rike digitale ressurser med oppgaver, læringsstier, grammatikkteori med mer, se citizens.cdu.no

Unibok gjør læreboka tilgjengelig til enhver tid, og kan leses på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og det er gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka, noe som bedrer leseforståelsen.

Eleven kan gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til innlest tekst. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms Engelsk ordbok er integrert og oppslag kan gjøres direkte i teksten. Citizens SF Unibok tilfredsstiller alle nye krav til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok her.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.