Bios 2 Biologi 2 (LK20)

Bios Biologi 1 og 2 (LK20)

Lærebok i biologi 2 realfaglig utdanningsprogram

Marianne Sletbakk, Arnodd Håpnes, Dag O. Hessen, Ragnhild Eskeland og Kirsten Marthinsen, 2022, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
1 139,–

Omtale

Bios Biologi 2 (LK20) dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget biologi 2.
Læreverket Bios er revidert og nyskrevet til fagfornyelsen og er tett knyttet opp til læreplanens kompetansemål og kjerneelementer.

Bios Biologi 2 (LK20) dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget biologi 2.
Læreverket Bios er revidert og nyskrevet til fagfornyelsen og er tett knyttet opp til læreplanens kompetansemål og kjerneelementer.Fordypningstekster og temasider krydrer teoristoffet og gir elevene både dybdelæring og inspirerende glimt fra biologiens verden. Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven. Oppdaterte arbeidsoppgaver krever at elevene bruker både boka og andre kilder og gir innsikt i biologiske og dagsaktuelle temaer.

Bios biologi 2 (LK20) inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i den reviderte læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger. Temasidene gir elevene mulighet til å fordype seg i utvalgte emner. Som for Bios 1 er boka inndelt i fagretninger innen biologien for å gi elevene en god oversikt i faget.

Bios Elev- og lærernettsted for biologi 2 blir nytt i 2022 og er et supplement til læreboka. Bios Elevnettsted inneholder test deg selv-oppgaver, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner, ekstra teoristoff og oppgaver med innleveringsmulighet til lærer. På Bios Lærernettsted finner du blant annet en digital utgave av lærebøkene, løsningsforslag til oppgavene i boka og til sentralt gitte eksamensoppgaver, forslag til kapittelprøver, feltstoff, figurer og powerpointpresentasjoner. Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på besvarelser.