Bios  Biologi 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Bios Biologi 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Bios Biologi 1 og 2 (LK20)

Digitale ressurser Biologi 1 og 2, gratis

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Bios Elev- og lærernettsted kom med nyttinnhold og ny funskjonalitet til fagfornyelsen. Nettstedet gir mulighet for variasjon og supplerer læreboka. Bios elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner, ekstra teoristoff og øvelser som gir elevene mulighet til å jobbe utforskende med faget. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.