Barneridderne

Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen

Espen Schaanning, 2015, Innbundet, Bokmål

Omtale

Speiderbevegelsens grunnlegger, Baden-Powell, ønsket å legge militære organisasjonsformer, praksiser og idealer til grunn i barneoppdragelsen – et prosjekt som i Norge ble videreført i Norsk Speidergut-Forbund. Speidere skulle utgjøre en dedikert, disiplinert og offervillig ridderkaste, med kong Arthur og St. Georg som historiske forbilder. Men hva innebar – og innebærer – egentlig disse speideridealene?

Første del av Barneridderne tar for seg speiderbevegelsens oppstart og eksplosive vekst på begynnelsen av 1900-tallet. I sentrum for framstillingen står Baden-Powells speiderfilosofi, der utvikling av den enkeltes karakterstyrke, praktiske ferdigheter og personlige moral utgjorde bærebjelkene. Andre del viser hvordan denne speiderfilosofien ble implementert i Norge og tilpasset norske samfunnsforhold. I siste del drøfter forfatteren de politiske aspektene av speiderbevegelsen og peker i denne sammenheng på de ideologiske og organisatoriske likhetstrekkene mellom speiderbevegelsen og fascismen.