Barnekultur

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.), 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Barnehagen er en viktig arena for barnekultur - for voksnes kulturformidling til barn, for barns egen lekekultur og for kulturmøter mellom voksne og barn. I takt med endringene i samfunnet endres også barnekulturen, og dette får betydning for barnehagens kulturpedagogiske arbeid.

Denne boka gir leseren en grunnleggende forståelse av betingelsene for barnekultur i norske barnehager. De ulike kapitlene omhandler temaer som:, barnekulturbegrepet, tradisjonskultur, bevegelseslek, tekstskaping, flerkulturelle barnehager, samisk barnekultur, musikk i barnehagen, litteratur i barnehagen, tegnekultur, kunstmøter.

Forfatterne presenterer nye empiriske undersøkelser av både barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter i barnehagen. Disse drøftes opp mot ulike strømninger i barnekulturen i og utenfor barnehagen. Det pedagogiske personalets rolle belyses spesielt.

Den nye kunnskapen som boka presenterer er særlig viktig for praksisfeltet, som har et stort ansvar for barns danning og utvikling. Boka er aktuell for ansatte i barnehager og for studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen.

Forfatterne er forskere og spesialister ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Sametinget og Sørlandet sykehus.

Medforfattere: Hilde Dybvik, Nils Eide-Midtsand, Anne Marja Jannok Eira, Marit Holm Hopperstad, Anna Kristina Skum Hætta, Eivind Karlsson, Sonja Kibsgaard, Marianne Storjord og Ann Hege Lorvik Waterhouse.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2016.