Barnehabilitering

Paradokser og dilemmaer

Inger Billington og Wenche Schrøder Bjorbækmo, 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Boka tar for seg ulike utfordringer habiliteringen står overfor, når lovverk og retningslinjer møter praksis. Det kan synes som om de perspektivene lovverket og retningslinjene bygger på inneholder ulike paradokser, noe som igjen bidrar til flere dilemmaer for praksisfeltet. I boka stilles en rekke spørsmål, forfatterne reflekterer over egne erfaringer og om den videre utviklingen av praksisfeltet.