Barn og unge

By, sted og sosiomaterialitet

Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.), 2019, Heftet, Bokmål
299,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Forfatterne setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelse, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter. Søkelys er også rettet mot på sosiomaterielle vilkår i institusjoner for barn og unge – i barnehager, skole og barnevern, blant annet i samhandling med profesjonsutøvere. Forfatterne er forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet: fra sosialog helsefagene, barnehagelærerutdanningen, de estetiske fagene og Senter for velferds- og arbeidsinkludering (SVA), universitetets institutter for oppdragsforskning.