Barn og bevegelse

Funksjonell bevegelsesanalyse av barn 0-6 år

Karen Therese Sulheim Haugstvedt og Ragnhild Bech, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Aktivitet og mestring gir bevegelsesglede!

Funksjonell bevegelsesanalyse er et verktøy som kan brukes for å beskrive, analysere og vurdere barns bevegelser og funksjon i daglige aktiviteter. Barn og bevegelse viser hvordan kunnskap og teorier om barns bevegelsesutvikling kan overføres til praksis i samhandling med barn i aldergruppen 0–6 år. Boken er rikt illustrert. Målet med boken er at leseren vil bli inspirert til å analysere barnets bevegelsesrepertoar og prøve ut nye ideer og muligheter, snarere enn å sette søkelys på barnets begrensninger. Slik kan de som arbeider med barn tilrettelegge for en best mulig utvikling gjennom mestring og bevegelsesglede.

Boken gir: innsikt i teorier om bevegelse og bevegelsesutvikling, en grundig beskrivelse av prinsippene bak funksjonell bevegelsesanalyse, en innføring i hvordan metoden kan være et anvendelig og målrettet klinisk verktøy.

Boken er skrevet for studenter og profesjonsutøvere innen fysio- og ergoterapi. Den er også nyttig for helsesykepleiere, barnehagelærere, pedagoger og andre som arbeider med små barn.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018