Barn med stort læringspotensial i barnehagen

Ella Cosmovici Idsøe, 2019, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Boka handler om barn i barnehagen med stort læringspotensial. Forfatteren benytter seg av praksisfortellinger for å belyse hvordan barn med stort læringspotensial kan oppleve ulike hverdagssituasjoner. Hun forklarer også hvordan de ansatte kan møte nettopp disse barna i de ulike situasjonene.

Barn med stort læringspotensial er ikke en homogen gruppe, men det er flere trekk som skiller dem fra jevnaldrende, og som praksisfeltet bør kjenne til. Disse barna trenger voksne som har kunnskap og kompetanse til å anerkjenne deres potensial, men også deres utfordringer.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2019.