Bare søk!

Praktisk veiledning i å gjennomføre litteraturstudier

Ingeborg Støren, 2013, Heftet, Bokmål
299,–

Omtale

Denne andre utgaven av Bare søk! er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og helsefagene. Forfatteren gir en praktisk veiledning i hvordan studentene, trinn for trinn, kan gjennomføre en litteraturstudie: søke opp vitenskapelige artikler, systematisere funnene og finne hovedtendensene i forskningen. Forfatteren viser også hvordan studentene kan skrive en litteraturstudie. Boka er beriket med praktiske råd og talende eksempler.

Sentrale spørsmål som framheves i Bare søk! er:

  • Hvordan gjennomføre søk i databasen CINAHL?
  • Hvordan systematisere funnene av litteratursøk?
  • Hva kjennetegner en vitenskapelig artikkel?
  • Hva består elementene i IMRaD-strukturen av?
  • Hvordan skrive en litteraturstudie?
Viktige forbedringer i den nye utgaven:

  • Eksemplene er forenklet og tilpasset bachelorutdanningen.
  • Boka viser til CINAHL som database for søkene.
  • Strukturen i boka bygger på IMRaD-modellen.
Denne andre utgave av Bare søk! er et nyttig supplement til bøkene Bare skriv! (2010) og Bare fortell! (2013)