Atferdsproblemer

Innføring i pedagogisk analyse

Petter Aasen, Sigrun K. Ertesvåg, Birgit Nordtug og Birgit Leirvik, 2002, Heftet, Bokmål

Omtale

Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsorden og forfatterne av denne boken drøfter ulike forståelser av atferdsproblemer.

Atferdsproblemer er ofte et sentralt tema når skole og undervisning står på dagsordenen. En av pedagogikkens oppgaver er å gi grunnlag for å beskrive, reflektere over, vurdere og stimulere barn og unges atferd.

I denne boken presenterer og drøfter forfatterne ulike forståelser av atferdsproblemer. De knytter an til samfunnsrettet pedagogikk og et sosialiseringsteoretisk perspektiv. Forfatterne understreker at pedagogisk analyse og profesjonalitet krever individualpsykologisk, sosialpsykologisk, sosiologisk, samfunnshistorisk og didaktisk innsikt.

Boken henvender seg til studenter i pedagogikk og til alle som er opptatt av kvalitet i barn og unges oppvekstmiljø.