Arbeidsrett

Storeng, Beck & Due Lund, 2020, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Arbeidsrett er skrevet for alle som ønsker kunnskap om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i et ansettelsesforhold. Her gis en innføring i de viktigste reglene om arbeidsavtalen, arbeidsmiljøet, arbeidstid, likebehandling, varsling, lønn, sykefravær og permisjon, ferie, nedbemanning, oppsigelse og avskjed, bedriftslederansvaret og om yrkesskade.

Boken vil være et nyttig hjelpemiddel i bedrifter og organisasjoner. Den er også velegnet som kurslitteratur og til undervisning ved høyskoler og universiteter.

E-boken tilsvarer 12. utgave av papirboken.