Antikkens historie

Høvdingdømme, bystat, imperium

Jørgen Christian Meyer, Tønnes Bekker-Nielsen og Ingvar Brandvik Mæhle, 2002, Heftet, Bokmål
Bjørn Alex Herrman (Oversetter)

Omtale

Dette er en helhetlig, tematisk men også kronologisk fremstilling av antikkens historie. Det legges vekt på å vise hvordan stabile sosiale strukturer ble bygd i det antikke samfunn, og hvordan tradisjonene i Middelhavslandene og Midtøsten har preget det vestlige samfunn.

Boken er første bind i et trebindsverk om Europas historie fram til 1815.
Bind II er skrevet av Sverre Bagge og bind III av Finn Fuglestad.