Alle tiders historie Elevnettsted (LK20) av Trond Heum og Tommy Moum (Nettsted)

Alle tiders historie Elevnettsted (LK20)

Alle tiders historie Vg2-3 (LK20)

Digitale elevressurser historie Vg2 ,Vg3, påbygging

Trond Heum og Tommy Moum, 2020, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Elevnettstedet med digitale ressurser til læreverket Alle tiders historie (2020) for vg2 og vg3 har oppgaver til videre fordypning og utforsking. Nettstedet er gratis, men bruk krever innlogging.

På nettstedet finner elevene oppgaver og kilder til mer utforsking og fordypning i sentrale og aktuelle temaer. Det er selvrettende test-deg-selv-oppgaver, aktualitetsoppgaver, undervisningsopplegg i form av læringsstier og skriveoppgaver, fordypningsartikler og forslag til videre lesing.

Elevene kan lagre besvarelsene sine, og lærer kan kommentere innleverte besvarelser på læringsstier.

Med Alle tiders historie Elevnettsted Pluss får elevene tilgang til lydbok med innlest læreboktekst.

Se også Alle tiders historie Lærernettsted med ressurser til undervisningen.