Access to English Unibok (2013) av Richard Burgess (Nettsted)

Access to English Unibok (2013)

Engelsk SF, Vg1

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus, 2014, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Access to English (2013) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Access to English (2013) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til engelsk fellesfag, studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se access.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.