Å lykkes med naturfag SF (2023)

Å lykkes med naturfag SF (LK20)

Naturfag SF | en oversiktlig og kortfattet fremstilling av naturfag vg1

Heskestad, Engan mfl, 2023, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
359,–

Omtale

Å lykkes med naturfag SF dekker kompetansemålene i naturfag SF på videregående skole til Kunnskapsløftet LK20.


Å lykkes med naturfag SF
gir en oversiktlig og kortfattet framstilling av naturfag SF på vg1 studieforberedende utdanningsprogram til LK20. Boken er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget. Boka egner seg også for elever som kun bruker digitale læremidler i naturfag, og som ønsker en oversikt i bokform.

Boka inneholder seks kapitler som dekker kompetansemålene fra læreplanen i naturfag studieforberedende til LK20. Fagstoffet i hvert kapittel er presentert på en kortfattet og strukturert måte, noe som gir elevene en rask og grei oversikt. Boka er rikt illustrert med figurer som gjør stoffet lettere tilgjengelig for eleven. Ved repetisjon til prøver og eksamen er boka et godt hjelpemiddel, men skal elevene oppnå høyeste karakter er ordinære lærebøker en forutsetning. Elever på påbygging vg3 kan lese deler av boka.

På nettsteded Å lykkes med finner du selvrettende oppgaver.