Å lykkes med litterære tolkninger (2014)

Å lykkes med...
Ellen Ugland og Tone Gleditsch Stabell, 2014, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
379,–

Omtale

Den nye utgaven er tilpasset målene i den reviderte læreplanen fra 2013. I boka er det eksempelbesvarelser til et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer. Det gis eksempler på både langsvarsoppgaver og kortsvarsoppgaver.

På nettstedet ligger alle prosatekstene som er brukt i eksempelbesvarelsene.