Å leve med Asperger

Åpenhet, selvtillit, diagnostisering

Dinah Murray (red.), 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Å leve med Asperger tar opp de utfordringene man står overfor når man selv eller noen i nærmeste familie har fått diagnosen Asperger syndrom. Boka presenterer en bred og original samling av personlige, profesjonelle og forskningsbaserte beretninger.

Hvilke konsekvenser kan diagnosen få for selvtillit og selvoppfatning? Når og hvordan bør man fortelle venner, familie og jevnaldrende om diagnosen?

Å leve med Asperger inneholder historier skrevet av kjente personer som selv har Asperger syndrom eller autisme, i tillegg til tekster skrevet av foreldre og fagpersoner.

Liane Holliday Willey og Stephen Shore drøfter mulige implikasjoner ved å offentliggjøre diagnosen. Jacqui Jackson forteller hva en diagnose kan få å si for familielivet, og hvordan du kan fortelle ditt barn at det har fått diagnosen. Heta Pukki og Penny Barrat diskuterer hva og hvordan man bør forholde seg overfor skolen når diagnosen er gitt. Tony Attwood legger fram psykiaterens perspektiv på å diagnostisere voksne, og Michelle Dawson presenterer den voksnes opplevelser av å bli diagnostisert. Lynne Moxon, Wendy Lawson, Dora Georgiou og Jane Meyerding diskuterer andre voksentema angående offentliggjøring, inkludert samliv og seksualitet, offentliggjøring på arbeidsplassen, forholdet til venner og eventuell uførhet.

Oversatt av Roar Engh.