Å forske på samfunnet

En innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Knut Halvorsen, 2008, Heftet, Bokmål

Omtale

Dette er en bok for studenter som trenger en elementær innføring i samfunnsvitenskapelig metode.

Forfatteren skriver om de viktigste fasene i kvalitative og kvantitative forskningsprosesser, fra valg og utforming av problemstilling og forskningsopplegg, til analyse, tolkning og oppgaveskriving. Han legger stor vekt på hvordan man bruker sekundærdata, søker litteratur og vurderer relevant litteratur i prosjektoppgaven.

Hvert kapittel har

  • forskjellige praktiske eksempler
  • lykkeforskning som gjennomgående eksempel
  • oversikt over hva du har lært i kapittelet
  • spørsmål til diskusjon
Det gjenomgående lykkeeksempelet belyser hvilke dilemmaer og valgsituasjoner en står overfor i alle fasene av et prosjektarbeid.

Bakerst i boka finner du ordforklaringer og stikkordregister.