Tracks YF

Engelsk for yrkesfag
/sek-asset/external-resources/ac85d8ec-8164-434d-834e-ebf311060750/sek-asset/external-resources/57105ad1-5bc4-44df-84d3-e0a73d00ea1c/sek-asset/external-resources/ec762639-3d04-43e9-ae58-74b5a2b38449/sek-asset/external-resources/de05c5c2-cdaa-4e56-a568-9a5b4cf89a2d

Om læreverket

Variasjon i tematikk og nivå er nøkkelord for Cappelen Damms suksessrike læreverk Tracks. Læreverket henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med tre alternative løsninger.

ALTERNATIV 1:
Tracks Vg1 og Vg2 - tilpasset justeringene av læreplanen (2013)

• To-årsbok for alle utdanningsprogram
• Lærer-CD-er tilpasset boka
• Gratis nettsted for elever: tracks.cdu.no
• Lisensbelagt lærernettsted: tracks.cdu.no
• Tracks Pro: Dette alternativet er utvidet med et yrkesrettet, lisensbelagt elevnettsted med separate tilbud for hvert utdanningsprogram.

ALTERNATIV 2:
Tracks 1 BA/EL/DH/MK/RM-NA/SS/HS/TP
• Vg1 lærebok: 8 bøker som dekker de 9 utdanningsprogrammene
• Vg1 CD-er for læreren: 2 CD-er med stoff fra fellesdelen av bøkene, 1 CD for hver av fagdelene
• Vg2 felles tekstbok med oppgaver til alle utdanningsprogram
• Vg2 lærer-CD-er
• Gratis nettsted for elever og lærere: tracks.cdu.no

Tracks 2
Boka dekker alle utdanningsprogram i én bok og yrkesretter opplæringen gjennom et kapittel om sentrale yrkes- og arbeidslivtemaer.
Komponenter:
• Vg2 felles tekstbok med oppgaver til alle utdanningsprogram
• Vg2 lærer-CD-er
• gratis nettsted for elever og lærere: tracks.cdu.no

ALTERNATIV 3:
Tracks 1 Fellesbok
• Vg1 felles lærebok til alle utdanningsprogram
• Vg1 CD-er for læreren: 1 CD med 2 kapitler som bare er i fellesboka
• Vg2 felles tekstbok (Tracks 2 - se ovenfor) med oppgaver til alle utdanningsprogram
• Vg2 lærer-CD-er (Tracks 2 - se ovenfor)
• gratis nettsted for elever og lærere: tracks.cdu.no

Tracks 2
(se ovenfor)


Forfattere
: Trond Christian Anvik, Sheila Benestad, Torgeir Brandal, Richard Burgess, Petter Fuhre, Rasma Haidri Sjøvoll, Arne Hanevik, Siri Hunstadbråten, Linda Klepp, Silje Moen, Helen Murray, David O´Gorman, Theresa Bowles Sørhus og Gro Medby Wium

Andre aktuelle læreverk