SNART-serien

/sek-asset/external-resources/9eee21ef-7bdf-4c44-a97f-3077e62beba1

Om læreverket

Heftene er med på å stimulere de yngste skolebarna før de begynner på skolen, eller på et nytt skoleår. Serien er utviklet av Anne-Lise Gjerdrum, som har lang erfaring som lærebokforfatter i norsk og matematikk på barnetrinnet.

Her kan barna forberede seg på en morsom måte til neste skoleår - med forøvinger i lesing, skriving, matematikk og engelsk (fra hefte 2).

Heftene gir en trygg forsmak på hva neste års skolebøker handler om og skaper en fin overgang til et nytt skoleår.