Sinus Studieforberedende Vg1 matematikk 1P, 1T (LK06, LK13)

Matematikk fellesfag. Studieforberedende utdanningsprogram
/sek-asset/external-resources/ebaaf803-d9ce-4856-85e7-6385b274e34a/sek-asset/external-resources/ad3e2ddd-3303-4cb9-8b07-844215cd7610

Om læreverket

Sinus 1P og 1T kommer i nye utgaver til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020. Sinus 1P og 1T lærebøkene fra 2014 bygger på læreplanen for kunnskapsløftet, og har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid. Sinus 1P og 1T (2014) er godt tilpasset en todelt eksamen. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.

Sinus 1P og Sinus 1T kommer i nye utgaver til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020.

Sinus er et spennende og differensieringsvennlig læreverk som tar de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet på alvor. Læreverket har en klar og god struktur med progresjon som fører elevene gradvis inn i faget. Det er lagt stor vekt på at elevene skal kunne lese, forstå og uttrykke seg både muntlig og skriftlig.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave
• coSinus Digital ressurs (1P og 1T) – gratis bruk 2019/2020sinus.cdu.no

Andre aktuelle læreverk