Sinus matematikk yrkesfag 1P-Y, 1T-Y (LK06, LK13)

Matematikk yrkesfag vg1
/sek-asset/external-resources/b92ca142-6970-4fd9-98dc-03b4c4685edb/sek-asset/external-resources/385cba63-c0ab-4041-845b-561891398d26

Om læreverket

Sinus 1P-Y kommer i ny utgave til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020. Sinus 1P-Y lærebok fra 2017 kan brukes av alle yrkesfagelever som følger læreplanen for P-kurset. Boken er bedre tilpasset elevgruppene på yrkesfag. Sinus Basis 1P-Y er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg. Sinus Pluss 1P-Y er en digital ressurs for elever på yrkesfag.

Sinus 1P-Y kommer i ny utgave til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020.

Sinus 1P-Y fra 2017
er bedre tilpasset elevgruppene på yrkesfag og fokuserer på praktisk, enkel regning. Boken har intuitive metoder og trekanter der elevene kan finne formler og sammenhenger selv. Sinus Basis 1P-Y fra 2017 er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever.

Sinus 1YT er en lærebok for yrkesfagelever i Vg1 som bruker den teoretiske T-planen i stedet for den mer praktiske P-planen. Boka er skrevet etter de justerte læreplanene fra 2010. Den er tilpasset alle programområdene innenfor yrkesfagene og er godt tilrettelagt for alle T-elever på yrkesfag. Sinus 1YT fra 2011 kan fortsatt benyttes, da vi legger lærestoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på nettsidene til Sinus.

Komponenter Sinus Yrkesfag
• Lærebok 1P-Y og 1YT med teoridel og oppgavedel
• Basis 1P-Y enkel teori med utfyllingsoppgaver, engangsbok
• Elevnettsted, åpent og gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens
• Brettbok-utgaver
• coSinus Digital (1P-Y, 1P og 1T) – gratis bruk 2019/2020

sinus.cdu.no

Andre aktuelle læreverk