Sinus matematikk 2P-Y Påbygging (LK06)

Matematikk påbygging til generell studiekompetanse
/sek-asset/external-resources/c67d0d80-5f02-40b0-b1eb-a7caa1cb4657/sek-asset/external-resources/85caa354-dec4-49c6-a83f-23b54e2e45b7

Om læreverket

Påbyggingsbøker i matematikk for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P- eller T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studiekompetanse. Bøkene inneholder den delen av kurset som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2P eller 2T. Ny utgave av Sinus 2P-Y utgis i 2022.

Sinus 2P-Y (2014) er tilpasset endringene i læreplanen fra 2013 og eksamensordningen fra 2015. Boka gir detaljert opplæring i bruk av GeoGebra og av regnearket Excel. Elevene får god opplæring i regning uten hjelpemidler. Den helt nye oppgavedelen er tredelt. Delene heter «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpemidler». Her får elevene god trening i løse de oppgavetypene som vil komme til eksamen.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave (pdf)

Gratis fagnettsted for lærere og elever. Nettstedet følger læreboka med den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som i boka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i teoridelen o.a. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

sinus-forkurs.cdu.no

Andre aktuelle læreverk