Psykologi 1 og 2 (LK06)

Psykologi 1 og psykologi 2. Programfag videregående skole
/sek-asset/external-resources/3771f411-96fc-4864-ba3a-ee7ac32ac3cb/sek-asset/external-resources/240c5872-cfee-4ecd-a7f3-6d845c25924a

Om læreverket

Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i reviderte utgaver våren 2016. Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.

Ny utgave av Psykologi 1 utgis våren 2021 og Psykologi 2 vil bli utgitt i 2022.

Første utgave av læreverkene Psykologi 1 Mennesket i utvikling og Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn, ble godt tatt imot da de kom i 2010/2011. Da var psykologifaget helt nytt som studiespesialiserende programfag. Siden dette har psykologifaget etablert seg og vokst på både på vg2 og vg3, noe som har skapt behov for å gjennomgå bøkene på nytt og tilpasse dem til lærernes ønsker og elevenes behov. Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom derfor i nye og utvidede utgaver våren 2016. I fornyelsen inngår at bøkene er styrket faglig, noe som gir elevene et svært godt grunnlag for eksamen, både lokal- og sentralgitt. Forfattergruppa ble utvidet med Susanna Barstad og Espen Sjøberg, som begge er utdannet som psykologer.

Hva er nytt i 2016-utgavene?
• Mer omfattende fagstoff
• Nyere og oppdatert teori om forskning og aktuelle temaer i dagens psykologi
• Sterkere psykologifaglig vinkling i framstillingen av fagstoffet
• Flere eksempler/case som tydeliggjør teorien
• Digitale arbeidsoppgaver i bøkene
• Ny design og større format på bøkene som gir bedre oversikt og lesbarhet

Bøkene inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enklere for eleven å tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver, både enklere arbeidsoppgaver og mer krevende digitale oppgaver der elevene må ta i bruk andre kilder i tillegg til boka. Bøkene er rikt illustrert, noe som gjør stoffet mer tilgjengelig for eleven.

Fagnettstedet psykologi.cdu.no kom også i ny versjon i 2016. Nettstedet er gratis for både elever og lærere. Det inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, gode lenker, illustrasjoner fra boka mm.

Komponenter:
• Lærebok med teori og oppgaver
• Lydfiler
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Unibok og brettbok

http://psykologi.cappelendamm.no/

Andre aktuelle læreverk