Prosess

Inspirasjon til kreative prosesser for elever
/sek-asset/external-resources/d563c182-b20b-4a33-9186-605af4e15b1d/sek-asset/external-resources/fa61b146-eaab-42e0-8a27-a783d5b4ff98/sek-asset/external-resources/46beb629-37de-4be1-9ea7-62ea7dd4a34f/sek-asset/external-resources/2e988ef7-2727-46f3-8bbf-66c70327290b

Om læreverket

Hva skjer når ord blir satt sammen og til slutt blir en bok? Eller når lyder går over til å bli musikk eller bilder blir til film? Hvordan kan man bruke farger slik at det blir bilder? Og når går bevegelse over til å bli dans?

De kreative prosessene kunstnere gjennomgår fra idé til ferdig produkt er det sentrale i denne Prosess-serien av Bjørn Fredheim. Bøkene er en kulturressurs bestående av fem bøker med en DVD til hver bok. Målgruppen er mellom- og ungdomstrinnet, og bøkene vil fungere som inspirasjon til kreative prosesser for elevene. De vil få kunnskap om hvordan kunstnere tenker og arbeider i prosessen.

Prosess-serien inneholder fem bøker:

  • Ord blir bok
  • Lyd blir musikk
  • Bilder blir film
  • Farger blir kunst
  • Bevegelse blir dans

Hver bok inneholder intervjuer med anerkjente kunstnere og fagpersoner innenfor hver kunstart, samt ungdommer som har gjort seg erfaringer i de ulike kunstretningene. DVD'en som følger med boka viser intervju med kunstnere som Rune Belsvik, Bjørn Ole Rasch, Grete Hynnekleiv, Kjell Nupen og Martin Løfsnes.

Bøkene gir læreren mulighet til å jobbe på en spennende måte med grunnleggende ferdigheter innenfor fag som musikk, kunst – og håndverk, norsk og kroppsøving, og legger opp til diskusjon rundt de ulike kunstformene.