Praktisk norsk

Norsk øving og grammatikk for innvandrere A1–B1
(bestilling)
/sek-asset/external-resources/33297773-ba1c-4153-989e-7e7cb69227b3/sek-asset/external-resources/bcaf81a6-ae5b-4b05-b343-c6b7822ff8c1

Om læreverket

Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 ble grundig revidert i 2013. De to øvingsbøkene i grammatikk kan brukes uavhengig av hverandre. Begge bøkene har et åpent og gratis nettsted med et stort utvalg oppgaver egnet for selvstendig arbeid.

Praktisk norsk 1 anbefales for både skriftlige og muntlige forberedelser til Norskprøve 1 og 2. Øvingene i boka gir god trening til praktisk bruk av norsk. Passer for spor 1, 2 og 3.
Praktisk norsk 2 anbefales som en første innføring i grammatikk eller for å samle og strukturere kunnskapen som deltakerne allerede har. Brukerne trenger ikke kjennskap til grammatikk fra før, men må kunne noe norsk. Læreverket passer for spor 2 og 3, nivå A2 og B1.

Elevnettsted www.praktisknorsk.cdu.no. Fasit til utgavene fra 2013 ligger på nettstedet

Kirsti Mac Donald har undervist i norsk som andrespråk i mange år og har skrevet flere læreverk.