Øvingshjul NOA

/sek-asset/external-resources/42f048d0-0822-4fd6-abca-b9c08fa52d0a

Om læreverket

Med øvingshjulene kan deltakere med norsk som andrespråk på en enkel og inspirerende måte øve på bøyning av 30 norske verb.

Øvingshjulet inneholder 30 frekvente verb i norsk dagligtale og viser bøyning i infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum. Bildestøtten viser betydningen av verbet.

Verbhjulene finnes i tre utgaver: ett med sterke verb og to med svake verb. Alle i bokmåls- og nynorsk utgave.

Minimumsantall for bestilling: 10 stk.